• 14 december 2007: Jönköping Energi har köpt en egen upplaga av Mannen från Tenhult och 14 december var vi på plats på Kjellbergsgatan i Jönköping och signerade drygt 900 av böckerna, assisterade av bl a Jönköping Energis informationschef Lennart Lindberg
  • t h ses specialupplagans innerflik
  • bilderna nedan tagna av Ulrika Gotthardsson