Våra pågående och planerade projekt

   

Bödelns leende

Vår sjunde polisthriller heter Bödelns leende och handlar om en pensionerad kvinnlig poliskommisarie som utsätts för ett brutalt övergrepp och om spaningarna mot och gripandet av Kapten Klänning, före detta länspolismästaren i Uppsala. Utgívningsdag: 20/9 2013

ICE

Vår sjätte polisthriller heter ICE och handlar bland annat om narkotikahandel. Kom ut i slutet av januari 2013.

Crime Night´s har blivit Kulturkväll

Uppsala Crime Night har time-out och har ersatts av nya arrangemanget Kulturkväll - mer info